ชาวเทพารวมตัวละหมาดฮายัต ขอให้เกิดโรงไฟฟ้า

Spread the love

ชาวเทพารวมตัวละหมาดฮายัต ขอให้เกิดโรงไฟฟ้าชี้   การอดอาหารถือเป็นบาป ขอให้กลับมาปฏิบัติศีลที่บ้าน

 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อิหม่ามอารีฟีน อุมาสะ อิหม่ามมัสยิดอิสมาอีลลียะห์ ผู้นำศาสนาและชุมชนเทพากว่า 300 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อละหมาดฮายัต หลังละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดอิสมาแอลลียะห์ตูหยง ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา โดยการละหมาดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจะขอให้พระอัลลอฮ์ ดลบันดาลเปิดใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยเร็ว รวมทั้งขอให้พระอัลลอฮ์ดลบันดาลเปิดใจให้พี่น้องมุสลิมอดข้าวเพื่อที่คัดค้านโรงไฟฟ้ากลับมาทำอามาลหรืออยู่ในศีลในธรรม และกลับมาทำงานศาสนาที่บ้านเกิดเพราะในอิสลามจะไม่ส่งเสริมที่มนุษย์จะมาทำร้ายร่างกายตัวเองตัวให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและมันเป็นข้อห้ามในอิสลาม ในอิสลามนั้นถ้าเราเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมสิ่งแรกที่อิสลามสอนคือ ละหมาดและขอดูอาจากอัลลอฮ์เท่านั้น       

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพาเป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและคนในพื้นที่ รวมทั้งจะทำให้เกิดความสันติสุขและความสงบสุขขึ้นในพื้นที่ และเกิดการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย
อิหม่ามอารีฟีน กล่าวว่าในส่วนของผู้นำศาสนารวมทั้งคณะกรรมการทางด้านศาสนาในอำเภอเทพาทุกคนเห็นด้วยกับโรงไฟฟ้า เพราะจะทำให้เกิดการพัฒนา สำหรับการละหมาดฮายัตในวันนี่เพื่อมาขอพรว่าถ้าหากโรงไฟฟ้าเทพามีประโยชน์แก่ชุมชนจริง ก็ขอให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และขอให้ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในอำเภอเทพา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts