ร.10 โปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเทพา

Spread the love

วันนี้ (10 ม.ค.60) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรธรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำถุงพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวน 1,000 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทพา โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพาล

 

 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมามีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างกว่าทุกปี ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น      ตำบล 67 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 12,501 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 39,849 คน ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากและทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวอำเภอเทพาได้ประสานกับกรมชลประทานใน การจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยซึ่งเป็นต้นน้ำและอำเภอเทพา รวม 20 โครงการและประสานกับกรมเจ้าท่าในการสำรวจออกแบบเพื่อขุดลอกร่องน้ำ ทั้งแม่น้ำเทพา คลองสะกอมและคลองตูหยง ในส่วนของราษฎรที่เข้ารับมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้ประกอบด้วยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 67 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ครัวเรือน รวม 670 ครัวเรือนและอำเภอเทพาจะได้นำไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 330ครัวเรือนในพื้นที่ของอำเภอเทพาต่อไป

ทั้งนี้ในพิธีมอบถุงพระราชทานเป็นไปอย่างอบอุ่น ประชาชนที่ได้รับถุงพระราชทานต่างมีสีหน้าปลื้มปิติ ซาบซึ้งในความหวงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่อาสาที่เข้ามาคอยช่วยเหลือในการรับมอบถุงพระราชทานครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics