อว. ม.อ. ดันผู้ประกอบการ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7innovation Award 2024

Spread the love

📣📣อว. ม.อ. ดันผู้ประกอบการ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7innovation Award 2024👍
 
📌อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7innovation Award 2024 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา ในงาน “THAILAND SYNERGY เพื่อ SMEs ไทย
 
 
📌โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมรับรางวัล จํานวน 6 ราย ประกอบด้วย
🏆รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่
👉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards บริษัท เอส.เค.พอลิเมอร์ จํากัด ด้วยผลิตภัณฑ์ NaturaPlas หวายรักษ์โลก หวายรักษ์โลก
👉 รางวัล Inventor Awards บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟู้ด โปรดักส์ จํากัด ด้วย PlaNeat Modelโมเดลส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่น
👉 รางวัล Inventor Awards บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จํากัด ด้วยผลิตภัณฑ์ BIOAXEL เครื่องแปลงขยะ เศษอาหารและเศษวัชพืช
👉รางวัล Creator Awards ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซันฟิชโปรดักท์ ด้วยผลิตภัณฑ์ ปลาแผ่นข้าวสังข์หยด
🏆รางวัลนวัตกรรมประเภทก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards บริษัท พีร์ชญาลี้ จํากัด ด้วยผลิตภัณฑ์ Oz P น้ํามันหัวหอมสกัด บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก ภูมิแพ้
👉รางวัล Creator Awards บริษัท นาโนเซรี่ จํากัด ด้วยผลิตภัณฑ์ Zeree A นวัตกรรมเยลลี่กัมมี่จุลินทรีย์ เพื่อทางเดินอาหารและสมอง
 
📌โดยรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” ถือได้ว่าเป็นผลงานสําคัญชิ้นแรกที่เกิดขึ้น จาก “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสําหรับประเทศ” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2556 ทั้ง 6 องค์กรที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ได้แก่ สวทน. สวทช. สนช. สอท. SET และ CPALL โดยเพิ่มเติมอีก 5 องค์กร ในปี 2557 ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สป.วท.), หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC&BoT), สมาคมธนาคารไทย (TBA), สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมหน่วย บ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) รวมเป็น 11 องค์กร ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําผลงานวิจัยที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่ มาทําการทดสอบหรือทดลองกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคในตลาดจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป
⛰อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics