เทศบาลเมืองควนลังประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา

เทศบาลเมืองควนลังประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา
Spread the love

เทศบาลเมืองควนลังประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
 
 
            วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.30 น.   นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง โดยมีนายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ วัดต่าง ๆ และสำนักสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 9 แห่ง
 
เทศบาลเมืองควนลังประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา
            สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดเสื้อขาว โดยขบวนถวายเทียนเริ่มตั้งขบวนจากสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เวลา 08.00 น. จากนั้นเดินทางเคลื่อนขบวนจากสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังไปยังวัดควนลัง วัดหูแร่ วัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม วัดเกาะวัด (รับประทานอาหารกลางวัน) สำนักสงฆ์เนินขุมทอง วัดหาดใหญ่สิตาราม (วัดสมเด็จ) วัดชัยชนะสงคราม วัดท่าเคียน และเวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนเดินทางกลับยังสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics