“เกษตร” มรภ.สงขลา ต้อนรับการยางฯ สาขาเบตง ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ

“เกษตร” มรภ.สงขลา ต้อนรับการยางฯ สาขาเบตง ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ
Spread the love

“เกษตร” มรภ.สงขลา ต้อนรับการยางฯ สาขาเบตง ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ

“เกษตร” มรภ.สงขลา ต้อนรับการยางฯ สาขาเบตง ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จับมือวิสาหกิจชุมชนกาแฟเขาวังชิง ต้อนรับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ เปิดโลกทัศน์การปลูกร่วมกับยางพารา สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศกาแฟ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์สันติ หมัดหมัน รศ.ดร.ไสว บัวแก้ว พร้อมด้วย นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายทิตย์ธิพงศ์ ประเสิรฐศิลป์ ผู้ช่วยวิจัย และ นายพีรภัทร พุทธกูล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกาแฟเขาวังชิง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา นำโดย นายรัฐพล ประพรม นายธนกร ประพรม นายพันธ์ ประพรม นายสมพงศ์ กองคิด และ นายสมัคร สุวรรณสาม ให้การต้อนรับ นายอุสมาน สาลัง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง นายเสะอุเซ็ง สาแมง ผู้ประสานงาน พร้อมทีมงาน 30 คนจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อ.เบตง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปกาแฟ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยสาขาเบตง เล็งเห็นว่าศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปกาแฟมีศักยภาพมากในการให้คำแนะนำ และเป็นต้นแบบในการผลิตกาแฟเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมในการปลูกร่วมกับยางพารา ไม้ผล รวมถึงการปลูกเชิงเดี่ยวหรือร่วมไม้ยืนต้นอื่น ๆ อีกทั้งยังมีวิธีการคั่วเพื่อแปรรูปกาแฟและจำหน่ายได้ครบกระบวนการผลิตกาแฟที่เป็นอัตลักษร์เฉพาะ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics