มรภ.สงขลา จัดอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สมัครฟรี ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้น

มรภ.สงขลา จัดอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สมัครฟรี ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้น
Spread the love

 
มรภ.สงขลา จัดอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สมัครฟรี ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้น
 
มรภ.สงขลา จัดอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สมัครฟรี ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้น
 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมลุ้นรางวัลกว่า 15,000 บาทจากการร่วมแข่งขันนวัตกรรม สมัครด่วน ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้นมรภ.สงขลา จัดอบรมนวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 สมัครฟรี ! รับอีกเพียง 10 คนเท่านั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมทีมนักวิจัย ผศ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร  อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ์  อ.อมรรัตน์ จิรันดร ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นวัตกรรมกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น รุ่นที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน ซึ่งขณะนี้เปิดรับอีกเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น (อปท. ละ 3-5 คน)

การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้การจัดการงานจัดเก็บรายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมรับโล่และรางวัลจากการร่วมแข่งขันนวัตกรรมกว่า 15,000 บาท

สนใจลงทะเบียนได้ที่ Link สำหรับสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/mwMEHhHJvfC2969b6 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 085-1502979 , 098-0374470

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics