ผหญ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”

Spread the love

ผหญ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”
 
ผหญ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”
 
       วันที่ 12 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”      ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ทหญ. ให้กับพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับผู้รับบริการ จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ   ในการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย ฝพค. ร่วมกับ ฝพท. นำโดย นายภูมิเกียรติ สุพิทยาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ผอก.ฝพท.) นำทีมแพทย์จาก ฝพท. และได้รับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นำโดย นายเมธา ราชพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
ผหญ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพ Front Line ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ Basic Life Support”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics