(รหญ.(สธ.) ร่วมประชุม 3 สถาบัน หารือแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์

(รหญ.(สธ.) ร่วมประชุม 3 สถาบัน หารือแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์
Spread the love

 
            เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสุมณฑา เพ็ชราภรณ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 5/2566 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาท่าอากาศใหญ่และการเตรียมการรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2568
 
(รหญ.(สธ.)  ร่วมประชุม 3 สถาบัน หารือแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์
 
         โดยมีนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics