คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์
Spread the love

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์

ภายใต้โครงการ “The UMK-SKRU Cultural Exchange Mobility Program 2023”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์ คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์

                   คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน นำทีมคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์ ภายใต้โครงการ “The UMK-SKRU Cultural Exchange Mobility Program 2023”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์ คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ต้อนรับ ม.มาเลเซีย กลันตัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย-มาเลย์

                   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน (Universiti Malaysia Kelantan) ในโอกาสเดินทางมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา  เพื่อจัดทำโครงการ The UMK-SKRU Cultural Exchange Mobility Program 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ไทย – มาเลเซีย ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์   หนึ่งในนั้นคือการฝึกรำมโนราห์   ซึ่งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน ได้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา   ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566     โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา กล่าวต้อนรับ

                    นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ   ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกของมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ในด้านการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมมาเลเซีย ร่วมกัน

                     ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมายัง มรภ.สงขลา  โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตัน กับ มรภ.สงขลา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในรูปแบบไม่นับหน่วยกิต แบบนับหน่วยกิต และแบบผสมผสาน การทำวิจัยร่วมหรืองานวิชาการ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics