สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ
Spread the love

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก
ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

 

                สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ จัดโครงการประกวดทำขนมผูกรัก เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถทางอาหาร ร่วมสืบสานขนมพื้นถิ่น จ.สตูล ผลประกวด ทีมนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

                สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ปีการศึกษา 2565 จัดโครงการประกวดการทำขนมผูกรัก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานชั้น อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการทำขนมผูกรัก ซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของ จ.สตูล รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการมีส่วนร่วมในการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม และเกิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการประกวดปรากฏว่า

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

อันดับ 2 ทีมนักศึกษาสาขานวัตกรรมการจัดการ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

อันดับ 3 ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ

                ทั้งนี้ ขนมผูกรักถือเป็นขนมขึ้นชื่อของ จ.สตูล และเป็นสินค้า OTOP ของ ต.เจ๊ะบิลัง จ.สตูล ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก ขนมผูกรักยังเป็นขนมสำคัญที่ใช้ในงานมงคล เช่น วันฮารีรายอของศาสนาอิสลาม และเป็นขนมทานเล่นที่มีลักษณะโดดเด่น มีไส้ปลาอยู่ด้านใน ที่สำคัญคือ ลักษณะการห่อที่ผูกแผ่นแป้งให้เป็นรูปโบว์ ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจและความชำนาญในการห่อ จึงทำให้ขนมผูกรักถูกผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยได้ดัดแปลงมาจากขนมของชาวมาเลเซียที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ มีการคัดสรรเนื้อปลาที่นำมาทำเป็นไส้สำหรับใส่ในขนมผูกรัก เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปากดังที่เห็นในปัจจุบัน

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประกวดทำขนมผูกรัก ทีม นศ.สาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics