ผู้ว่าฯ สงขลา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

Spread the love

วันนี้ (6 ต.ค.60)  นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่บริเวณพื้นที่สระบัว แหลมสมิหลาสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้มีการตกแต่งลวดลายด้วยการทาสีขาวและสีทองอย่างสวยงาม และขั้นตอนต่อไปทำการตกแต่งประดับลวดลายไทย ทาสี พระเมรุมาศจำลอง  และประดับไฟให้มีความสวยงาม เป็นไปตามแบบที่ทางกรมศิลปากรกำหนด โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ด้านช่างได้จัดทำแท่นถวายดอกไม้จันทน์ แทนวางพานพุ่ม และแท่นตั้งเครื่องบูชา พร้อมกับการประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองทั้งหมดบริเวณพื้นที่ เพื่อให้งานมีความปราณีตสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

            ทั้งนี้ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่จ.สงขลา มีความกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร โดยตัวอาคารพระเมรุมาศ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 20เมตร ไม่รวมเครื่องยอดฉัตรซึ่งมีจำนวน 9 ชั้น ประดับลวดลายแบบสถาปัตยกรรมไทยวิจิตร อย่างงดงาม และเป็นไปตามแบบงานราชพิธี

            นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การลงมาติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสงขลา ขณะนี้การก่อสร้างถ้าเมรุมาศ จำลอง มีความคืบหน้าไป 95% แล้ว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนที่เหลือมีเพียงการตกแต่งตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับพระเมรุมาศในจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้นอกจากจะดูเรื่องของการก่อสร้างแล้ว ก็มาตรวจดูในเรื่องผังการจัดบริเวณงานในวันที่จะมีพระราชพิธีฯ ซึ่งก็จะมีทั้งพี่น้องประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วนมาร่วมและคาดว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาจะมาร่วมเป็นจำนวนมากและได้สำรวจตรวจสอบ  ในเรื่องพื้นที่ที่จะจัดสถานที่และการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องที่จะเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์จะมีความสะดวกและติดขัดอย่างไรบ้าง ในส่วนของพระเมรุมาศที่สร้างไปจะแล้วเสร็จเมื่อมีการสร้างเสร็จก็จะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วย ในการตกแต่งให้เป็นสวนดอกดาวเรือง สวนไม้ดอก อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics