มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11 “กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65

มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11 “กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65
Spread the love

มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65

 

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11 “กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565 น้อมรำลึกพระคุณบุคคลผู้มีคุณูปการต่อวงการดนตรีไทย ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ตลอดระยะเวลา 25 ปี

มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65 มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65
มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11 “กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับชมฟรี   วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565   เวลา 13.00 น.  ณ โรงละครวิจิตร จันทรากุล (โรงละคร ชั้น 4)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา  เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและน้อมรำลึกถึงพระคุณของ ผศ.กี ให้เป็นที่ประจักษ์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณูปการแก่วงการดนตรีไทย ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ในช่วงตลอดระยะเวลา 25 ปี

มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65
มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65

ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ได้นำบทเพลงที่ ผศ.กี ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาจัดการแสดงผลงานทางด้านดนตรีไทยจำนวน ชุดการแสดง ได้แก่ 1. รัวประลองเสภาออกโหมโรงไอยเรศ วงปี่พาทย์เสภา 2. เพลงระบำกรับ วงปี่พาทย์ไม้นวม 3. เพลงเรื่องกระบี่ลีลา วงปี่พาทย์ไม้แข็ง 4. เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา วงปี่พาทย์ไม้แข็ง 5. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 10 วง เพลงแขกมอญ สามชั้น ผู้จัดทำโครงการประกอบด้วย นางสาวแคทลียา สุขเจริญ นางสาวฐิตาพร มีเต็ม นางสาววิลาสิณี รวยรื่น นายภณ นิธิวัฒนพงศ์ นายจิรัฎฐ์ กาญจนวงศ์ นายจตุรงค์ พลเดช นายดรัณภพ เกิดแก้ว และ นางสาวปัฎฐมา สุวรรณโณ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 074-260-264-5 โทรศัพท์มือถือ 063-080-9896

มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 11
“กษิณามุทิตเวที ผศ.กี จันทศร” วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. 65

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics