กฐินวัดลอน

Spread the love

 
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2565  (ขึ้น 12ค่ำเดือน 12)   ณ   วัดลอน (พ่อท่านวัน กายสิทธิ์)  ต.โคกสัก   อ.บางแก้ว   จ.พัทลุง    ได้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้น ภายในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 โดยมีพระครูรังษีธรรมโสภิต(นิพนธ์) เจ้าอาวาสวัดลอนเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต    พระอาจารย์จ้าวเงิน เตชวโร เจ้าอาวาสวัดสันติวรคุณ แสดงพระธรรมเทศนา   พร้อมด้วย
1.อาจารย์นิเวศน์  ถาวร  (บรรณาธิการ นสพ.ธันเดอร์นิวส์)   ประธานอุปถัมภ์จังหวัดสงขลา
2.นายธนกฤต  เลิศไกรธนา  (กรรมการบริหารสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์)   ประธานกฐินสามัคคี
3.ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  บาลทิพย์ (ประธานใหญ่อุปถัมภ์)
 

            พร้อมด้วยพุทธสาสนิกชนได้ร่วมกันอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคีวัดลอนเจดีย์เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ โดยได้รับยอดปัจจัยรวมอย่างไม่เป็นทางการจำนวน 1,057,370 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)        …อนุโมทนา สาธุ รับบุญร่วมกันทุกท่าน

 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts