มรภ.สงขลา ดูงานด้านวิทย์ฯ ม.เทคโนโลยี มาเลเซีย

Spread the love

มรภ.สงขลา ดูงานด้านวิทย์ฯ ม.เทคโนโลยี มาเลเซีย
เตรียมผนึกความร่วมมือทำวิจัย สหกิจ-แลกเปลี่ยน นศ.

               

                มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย พร้อมเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษา ร่วมทำวิจัย สหกิจ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
                เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย อ.วาสนา มู่สา ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ดร.ปวีณา ดิกิจ และ น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 
3, 4 และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ จำนวน 16 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( Faculty of Health Sciences, Universiti Teknologi MARA) ซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน

                นอกจากนั้น ในการศึกษาดูงานดังกล่าว ยังเกิดการเจรจาความร่วมมือ (MOU) ในขั้นต้น เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านการวิจัย สหกิจศึกษา และการศึกษาในห้องเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้คณาจารย์จากประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics