ศาลเจ้าเทพนาจาบ้านเกาะหมี จัดพิธีเปิดงาน แห่พระรอบเมือง

ศาลเจ้าเทพนาจาบ้านเกาะหมี จัดเปิดงานพิธี เทศกาลถือศีลกินเจ
Spread the love

วันที่ 1 ตุลาคม  2565    ศาลเจ้าเทพนาจาบ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดกิจกรรม “แห่พระรอบเมือง”    อาจารย์นิเวศน์ ถาวร(เจ้าสำนักศาลเจ้าเทพนาจา)บ้านเกาะหมีหาดใหญ่  พร้อมด้วย นายธนกฤต  เลิศไกรธนาภา  ประธานศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่  จัดงานประเพณีถือศีลกินเจและพิธีปล่อยขบวนแห่พระรอบเมืองหาดใหญ่ประจำปี2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีการถือศีล-กินเจและช่วยกระตุ้นเศษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

โดยมี  นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย  นายนิยม  พรรณราย  รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่    นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  และ  นายเศรษฐการ เพชรวารี ปลัดอำเภอหาดใหญ่หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและบัตร   ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ 

ในพิธีมีพิธีการอัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้า-สำนักทรงทั้งของไทยและต่างชาติผ่านร่างทรงเดินโปรดลูกหลานทั่วเมืองหาดใหญ่ มีผู้นำองค์กรภาครัฐ-เอกชน ท่านผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts