กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา

กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา
Spread the love

กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา

กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา
วันที่ 17 สิงหาคม 2565      นางวนิชญา  ธรรมประพัทธ์ หัวหน้าสำนักงานบ้านดอน ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ( อปต.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลา  ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา(พม.) ร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลสงขลา

กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา กฟผ. ร่วมเปิดศูนย์บริการคนพิการเบ็ดเสร็จ รพ. สงขลา

โดยมีนายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กฟผ.ได้จ้างงานคนพิการทำงานในโรงพยาบาลจังหวัดสงขลา จำนวน 5 คน เป็นการส่งเสริมและสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts