ชูหาดใหญ่เป็น Chinatown ภาคใต้

Spread the love

ชูหาดใหญ่เป็น   Chinatown  ภาคใต้

นายกฯสาคร ร่วมกับสมาคมจีนในอำเภอหาดใหญ่ สมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหอการค้าจังหวัดสงขลา ชูโครงการ Hatyai Chinatown ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวหาดใหญ่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย

 

วันนี้ 6 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ หอการค้าไทย เพื่อกำหนดขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษกิจ โดยกำหนดให้จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 7 จังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจผ่านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยมี

นายกลินท์  สารสิน กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประธานคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

คุณพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา

คุณอรุณชัย ศิริมหาชัย ประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

คุณรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

น.ส.จิตจัณ สาระวิโรจน์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสงขลา และตัวแทนจากสมาคมจีนในอำหาดใหญ่

              เข้าร่วมประชุมประชุมปรึกษาหารือ  นำเสนอข้อมูลและแนวทางการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่  ณ  ห้องประชุมมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)

             ในการนี้ นายกลินท์ สารสิน กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประธานคณะทำงานด้านการประสานการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษกิจ ในแนวทางการขับเคลื่อน Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) สู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง อนาคตของท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าและบริการท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวหลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใช้กลไกขับเคลื่อนในลักษณะ กินดี(Eat Well) อยู่ดี(Live Well) แบ่งปั่นสิ่งดีๆ(Give Well) และออกกำลังกายดี(Fit Well) โดยเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชน


พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รวมทั้งตัวแทนต่างๆ ได้นำเสนอชูโครงการ Hatyai Chinatown ให้หาดใหญ่เป็นเสมือนเป็นไชน่าทาวน์ของภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยจะกำหนดให้ถนนศุภสารรังสรรค์ตั้งแต่สี่แยกสะพานลอยข้ามทางรถไฟมาจนถึงสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ เป็น Chinatown จะมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ รองรับการก่อสร้างสะพานแห่ง ใหม่ที่หน้าโรงแรมวีแอล ที่จะเป็นสะพานที่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมจีน และให้เชื่อมโยงกับซุ้มประตูจีนที่เป็นเส้นทางเข้าพื้นที่ถนน Chinatown สามารถเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพหุวัฒนธรรมได้ ซึ่งมีทุนทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดฉื่อฉาง วัดถาวรวราราม ตลาดกิมหยง มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง และอาหารที่มีคุณภาพ อร่อย และมีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกด้วย

หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบที่จะดำเนินการโครงการ Hatyai Chinatown เช่น วัดถาวรวรราม วัดฉื่อฉาง ตึกชิโนโปรตุกิส ตลาดกิมหยง และแหล่งจำหน่ายอาหารตลอดเส้นทางถนนศุภสารรังสรรค์ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts