นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Spread the love

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการมอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่ 90 (28 มิถุนายน 2565) เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย มี นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และพลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว  โอกาสนี้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงาน จำนวนผู้ที่ได้รับเงินทดแทนประกันชีวิต จากความสูญเสียเนื่องจากสถานการณ์ความไม่พบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งผู้เสียชีวิต และทุพพลภาพ พ.ศ 2565 จำนวน 24 ราย

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามรัฐบาลว่า  ขอขอบคูณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ และขอบคุณคนไทยทั้งชาติที่มีน้ำใจร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ผู้ทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ และต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวันนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ โดยรัฐบาลขอมอบเงินนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจะได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และใช้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของผู้เสียชีวิตต่อไป

นายกฯ มอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำอีกว่า รัฐบาลจะพยายามดูแลอย่างเต็มที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดูแลตนเองให้ดีระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งดูแลประชาชนให้รับความปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจ ความห่วงใย ไปยังประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวทุกคนด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกคน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts