เปิดงาน DIGITAL World to Metaverse  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล   

Spread the love

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน  2565   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 5  ได้จัดงาน  DIGITAL World to Metaverse  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล   

โดยมีผศ.ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ และมี ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เป็นประธานเปิดงานในพิธี    พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง

ศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า  เพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เน้นการพัฒนากําลังคนทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพันธกิจ “ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งาน และพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

การจัด“งานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล” ของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ทั้งกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ได้มาใช้ระบบแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาขึ้น โดย ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีประสิทธิภาพสูง และเป็นเครื่องมือที่ดีพอสำหรับการพัฒนากิจการให้ก้าวสู่การแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการดำเนินงาน และสำหรับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้จัดทำระบบการจัดการเรื่องน้ำประปา ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่นเดียวกัน

 

ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่ รวมถึงนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่สนใจ มาเที่ยวชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล DIGITAL WORLD TO METAVERSE 2022  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 นี้ บริเวณ ชั้น5 HATYAI HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานจากเหล่าดาราคนดัง รวมถึงเลือกชมเลือกช้อปสินค้าจากผู้ประกอบการมากกว่า 50 ร้านค้าภายในงาน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts