(ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯพระบรมราชินี

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Spread the love

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10.15 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  “3 มิถุนายน พ.ศ. 2565”  เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว :ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts