ประชาสัมพันธ์ ผลงานจิตกรรมฝาผนัง Hatyai Street Art

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ ผลงานจิตกรรมฝาผนัง Hatyai Street Art

วันที่ 19 เมษายน 2565   พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ ผลงานจิตกรรมฝาผนัง Hatyai Street Art แก่ทีมงานในการถ่ายทำรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่

ประชาสัมพันธ์ ผลงานจิตกรรมฝาผนัง Hatyai Street Art
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 และการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวของชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ ให้ได้สัมผัสการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ จำนวน 15 จุด สะท้อนถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของหาดใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่ รอบๆ วัดถาวรวรารามหาดใหญ่ในซอยเล็กๆ และภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่อีกด้วย

ประชาสัมพันธ์ ผลงานจิตกรรมฝาผนัง Hatyai Street Art
โดยเป็นผลงานศิลปินฝีมือดีจากสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ จำนวน 15 ภาพและสนับสนุนโดย สมาคมไทย-จีน 1 ภาพ พร้อมกันนี้ได้นมัสการองปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ มาเขียนคำมงคลว่า “เมืองเก่าเมืองมงคล” ให้ผนังภาพหาดใหญ่แต่แรก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts