โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล

โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล
Spread the love

โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ได้จัดโครงการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว Workcation เทรนด์เที่ยวยุคโควิดรักษ์โลก ช่วยชุมชน “แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล” ร่วมกับเทศบาลตำบลชะแล้ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยชุมชนในยุคโควิด เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ และเป็นแนวทางให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดการต่อยอดโครงการเพื่อเป็นอาชีพเสริมในอนาคต

ร่วมทำกิจกรรมมากมายในการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีพื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา อาทิ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว วัฒธนธรรม อาหารท้องถิ่น ชมการแสดงที่ชาวบ้านในชุมชมร่วมกันแสดง Go Green, Photo Local, Food Fusion, Live local, Jetski

เกาะยอวัดแหลมพ้อ

ช่วงบ่ายโมงตรง ทุกคนรวมตัวกันที่เลสาบคาเฟ่เกาะยอ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและกล่าวเปิดพิธี เราจะลงทะเบียนและเปิดพิธีกันบริเวณเลสาบคาเฟ่เกาะยอ และถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าพระนอน

ข้อมูลวัดแหลมพ้อ http://www.kohyor.go.th/travel/detail/474

เพจ เลสาบคาเฟ่เกาะยอ https://www.facebook.com/Laysabcafe

 

ศูนย์ขนมบ้านวรรณดี

จุดถัดไปเราจะเดินทางไป ณ ศูนย์ขนมบ้านวรรณดี ที่นี่จะมีวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายเรื่องขนมพื้นบ้านให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฟังร่วมถึงเล่าประวัติความเป็นมาของขนมด้วย

เพจ https://www.facebook.com

 

ป่าโกงกางสทิ้งหม้อ

จุดที่ 3 ในจุดนี้จะเป็นการเดินชมธรรมชาติป่าชาเลนจะมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวป่าชายเลนและเรื่องราวต่างๆ ของต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณป่าชายเลนและร่วมถึงการละเล่นของเด็กๆสมัยก่อนข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dmcr.go.th/detailAll/31700/nws/22

 

 

 

 

 

เจี๊ยงเซ็นเตอร์

จุดที่ 4 เจี๊ยงเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์ขายสินค้าของชาวบ้าน น้ำผึ้งชนโรง น้ำกัญชา กล้วยน้ำว้าพระราชทาน ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของชะแล้ เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ และส่งเสริมให้ชนโรงเป็นที่รู้จัก

เพจ https://m.facebook.com

ข้อมูลเพิ่มเติม https://th.worldorgs.co

โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล

พิธีเปิดโครงการแก้มลิง ชะแล้ ฟิน อิน เล อย่างเป็นทางการโดยนายยกเทศบาลตำบลชะแล้ รวมกับเครือข่ายภาคีการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล โครงการ แก้มลิง แคมป์ ฟิน อิน เล

 

กิจกรรมปลูกป่าในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา โรงเรียนวัดชะแล้ และจิตอาสาพระราชทานรวมกันปลูกป่าเพื่อให้บริเวณอ่างแก้มลิงชะแล้เกิดความร่มรื่นในอนาคต

เพจเทศบาลตำบลชะแล้ https://www.facebook.com/Chalare08

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts