ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564

ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564
Spread the love

ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564
 
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ทหญ. ครั้งที่ 2/2564 และในโอกาสนี้ ผหญ.ได้เป็นผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.(กอญ.) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท. ประจำปี 2564 สังกัด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) แก่ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน 56 (ผบ.บน.56)
 
ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564
 
ซึ่งที่ผ่านมา ทหญ. ได้รับความร่วมมือและการประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ ทหญ. กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการท่าอากาศยาน โดยมีคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการ สายการบิน ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050
 
ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564 ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564 ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564 ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564 ผหญ.เป็นผู้แทนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ ทอท.ประจำปี 2564
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics