อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
Spread the love

อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
พร้อมซักซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี พ.ศ. 2564
 
อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
 
                        วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน  2564    ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมร่วมปล่อยแถวขบวนรถช่วยเหลือต่างๆ
 
อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
                     
          โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายบุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 2 นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
 
 
                        นายไพเจน  มากสุวรรณ์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาของเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดสงขลาจะอยู่ในช่วงมรสุมประกอบกับมีพื้นที่ติดอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา เมื่อมีพายุพัดผ่านและมีฝนตกหนัก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อม บูรณาการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และเป็นรูปธรรม
 
 
             โดยจัดกิจกรรมการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ณ กองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 หน่วยงาน อาทิ จังหวัดสงขลา , ทัพเรือภาคที่ 2 , ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, อำเภอเมืองสงขลา , อำเภอสิงหนคร และกองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำสงขลา
 
 
              สำหรับการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ณ กองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) ได้จำลองสถานการณ์สมมุติการเผชิญเหตุอุทกภัยทางน้ำ โดยมีเกิดการชนของเรือในประมงจำนวน 2 ลำ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเพื่อนำขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง ก่อนนำส่งโรงพยาบาล จากนั้นทุกหน่วยปฏิบัติการ เริ่มการซักซ้อมแผนตามลำดับ
อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts