ศอ.บต.​ เตรียมนำคณะพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายชาวพุทธ​ ทัวร์วัดในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

ศอ.บต.​ เตรียมนำคณะพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายชาวพุทธ​ ทัวร์วัดในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง
Spread the love

 

             ศอ.บต.​ เตรียมนำคณะพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายชาวพุทธ​ ทัวร์วัดในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

ศอ.บต.​ เตรียมนำคณะพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายชาวพุทธ​ ทัวร์วัดในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้​ (ศอ.บต.)​ เตรียมจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์​แกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกราบนมัสการและเรียนรู้ศาสนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง​ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แกนนำและเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง​ สืบทอดและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ สำหรับการเดินทางในกิจกรรมดังกล่าวจะมีพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมเดินทางจำนวน 64 รูป/คน​

ศอ.บต.​ เตรียมนำคณะพระภิกษุสงฆ์และแกนนำเครือข่ายชาวพุทธ​ ทัวร์วัดในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง

            โดยการเดินทางเปิดโลกทัศน์​ ในครั้งนี้คณะฯ จะเดินทางเข้าพบนายอนุชา​ นาคาศัย รัฐมนตรี​ประจำสำนัก​นายกรัฐมนตรี​ และเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส​ประจำวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ​ และจังหวัดใกล้เคียง​เพื่อความเป็นสิริมงคล​

             ในทุกปี​ ศอ.บต.​ จะมีการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคนดีไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล​ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่​ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์​ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย​ สำหรับประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่​ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบและผู้นำศาสนาที่ทำประโยชน์ให้กับพื้นที่​ เนื่องจาก​ ศอ.บต.​ให้ความสำคัญ​และพร้อมดูแลประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจ​ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นในอดีต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics