บ้านซูกรุ๊ปมอบความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน

บ้านซูกรุ๊ปมอบความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน
Spread the love

บ้านซูกรุ๊ปมอบความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ในปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าอย่างสูงสุด ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ ได้ให้พนักงานบริการส่วนหน้า ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกภฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลนาหม่อม

ทั้งนี้ คุณมนูศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณไปรยา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ ได้มาเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในครั้งนี้ด้วย

บ้านซูกรุ๊ปมอบความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน บ้านซูกรุ๊ปมอบความมั่นใจในการบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts