สดร. ชวนส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2564

สดร. ชวนส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2564
Spread the love

สดร. ชวนส่งผลงานร่วมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2564  ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล
รวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2564 

 

 

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. และในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า กิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา แม้จะเกิดวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็มีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดกว่า 851 ภาพ ซึ่งมากสุดเป็นประวัติการณ์ มีวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ที่หลากหลาย แปลกใหม่ อีกทั้งฝีมือถ่ายภาพ การประมวลผลภาพ ก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก นอกจากเจ้าของผลงานจะได้ใช้เวทีนี้เผยแพร่ภาพถ่ายแสดงฝีมือแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ผ่านภาพถ่ายของตนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้อีกด้วย

สำหรับกติกาการประกวด ผู้สมัครสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดประเภทและไม่จำกัดจำนวน โดยแบ่งประเภทการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ เป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

(1) ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว

(2) ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ

(3) ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวหาง

(4) ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้า อาทิ ทางช้างเผือกกับวิวธรรมชาติ
แสงจักรราศี เส้นแสงดาวกับสถานที่ท่องเที่ยว

(5) ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด หรือดวงจันทร์ทรงกลด  เป็นต้น

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2564 (รับเฉพาะผลงานภาพถ่ายในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น)  สมัครทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/AstroPhotoContest2021 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-121268-9 ต่อ 304 (ณรกมล)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts