กบง. ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

Spread the love

กบง. ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2564)บรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG หรือคงราคาขายปลีกที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts