สงขลา ยกระดับการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง

สงขลา ยกระดับการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง
Spread the love

����✅��จังหวัดสงขลา ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง พร้อมบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายโรคในทุกพื้นที่
 
สงขลา ยกระดับการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง
 
��✅วันนี้ (21 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 34/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงพิจารณาการขยายระยะเวลาบังคับใช้และผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564, การตรวจหาเชื้อเชิงรุกและจัดตั้ง Hospitel รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีโรงงาน, การขอจัดตั้ง Local Quarantine เพิ่มจำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี และการขยายตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ระหว่างจังหวัดและจุดตรวจตามแนวชายแดน
 
สงขลา ยกระดับการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง
 
��✅สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ได้แพร่กระจายของเชื้อไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว ไปสู่เพื่อนร่วมงาน กระจายไปยังพื้นที่ชุมชน การติดเชื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อมาจากการสัมผัสจากการเดินทาง และอาศัยในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหลังจากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้จังหวัดสงขลาออกมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดสงขลา (ข้อมูลวันที่ 21 มิถุนายน 2564) เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ราย และติดเชื้อภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 143 ราย
 
สงขลา ยกระดับการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเร่งตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง
 
��✅ส่วนการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มบุคคลที่เดินทางกลับจากมัรกัส จังหวัดยะลา โดยจังหวัดสงขลา ขณะนี้สามารถตามตัวบุคลากร นักเรียน และผู้ไปร่วมศาสนกิจ จากจำนวน 71 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อแล้ว 70 ราย ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 44 ราย ไม่พบเชื้อ 11 ราย รอฟังผลตรวจ 15 ราย กักตัวอยู่ใน Home Quarantine 24 ราย และ ใน Local Quarantine จำนวน 1 ราย (ข้อมูลวันที่ 20 มิถุนายน 2564)
 
 
��✅นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้มีการหารือเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ในกรณีที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคในทุกพื้นที่ และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-จิรัชญา/ภาพ      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts