คณะแพทย์-พยาบาล ด่านหน้าในการรับมือโควิด-19 จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนล็อตที่ 2

Spread the love

คณะแพทย์-พยาบาล ด่านหน้าในการรับมือโควิด-19 จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนหลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2 จำนวน 11,640 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลผู้ป่วย ส่วนประชาชนคาดว่าสามารถให้บริการได้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้

วันนี้ (22 เม.ย. 64)  ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac ล็อตที่ จำนวน 11,640 โดส ครอบคลุมบุคลากร 5,820 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลรักษาผู้ป่วย

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (เวชกรรมป้องกัน แขนงระบาดวิทยา) โรงพยาบาลสงขลา กล่าวว่า ขณะจังหวัดสงขลา มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนในรอบที่สอง จำนวน กว่า 22,000 คน และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 7,000 คน คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้มีนโยบายให้เร่งกระจายและฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้ามีภูมิคุ้มกัน ส่วนการฉีดวัคซีนของภาคประชาชนนั้น ตามกำหนดการจัดสรรวัคซีนจะได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การฉีดวัคซีน Sinovac จะสามารถลดการติดเชื้อได้ 60-70 % และมีประโยชน์ในการป้องกันการเจ็บป่วย โดยที่สำคัญสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยได้ถึง 90-100 % แต่ทั้งนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการฉีดวัคซีน Sinovac รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสงขลา จำนวน 420 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 160 คน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 60 คน โรงพยาบาลฐานทัพเรือ 20 คน และจากเรือนจำ 80 คน ซึ่งภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงบางรายเท่านั้นที่ฉีดแล้วมีอาการปวดเมื่อย มีผื่นคัน ส่วนอาการผลข้างเคียงที่รุนแรงนั้นไม่มี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว        ประชา-พงศ์ปณต/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts