คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย
Spread the love

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
พัฒนาทักษะการสื่อสารนักเรียน ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 47 คน ณ อาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ผ่านทางกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งจากนักเรียนและผู้บริหารของโรงเรียน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

                นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังมีแผนที่จะให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เหล่านักเรียนได้ทํากิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร.ร.บ้านน้ำกระจาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts