ผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่เขต 1 ถึง 4

Spread the love

ผลการนับคะแนนรวม การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1

ผลการนับคะแนนรวม การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เขตเลือกตั้งที่ 2

 

ผลการนับคะแนนรวม การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เขตเลือกตั้งที่ 3

ผลการนับคะแนนรวม การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เขตเลือกตั้งที่ 4

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts