รมต.ช่วยกระทรวงคมนาคม ลงระโนด รับฟังปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ

          วันนี้ (23 ม.ค.64) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ  โดยมี นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณ วัดอู่ตะเภา ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จากนั้นร่วมตรวจโพงพางบริเวณร่องน้ำสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาด้วย

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

          โดยการลงพื้นที่ เพื่อตรวจการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและรับฟังปัญหาของชาวบ้าน พร้อมตรวจสอบพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบในวันนี้ ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ คลื่นกระโจนข้ามเขื่อนคอนกรีตชนิดตื้นดักทรายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ข้อสั่งการในเบื้องต้นที่จะดำเนินการในทันทีภายในเดือนหน้า คือการถมหิน เรียงหิน หรือก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง เพิ่มขึ้นอีก 800 เมตร ในจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจะมีระยะทางเหลือที่ต้องดำเนินการ อีก 5 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการทยอยดำเนินการ ก่อสร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในการลำดับจุดสำคัญที่ควรดำเนินการก่อน – หลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน จนกว่าจะได้ข้อสรุปรูปแบบในการดำเนินการซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เพื่อเป็นการแก้ไขในระยาวต่อไป

          สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดสงขลา คือ การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา การก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบริเวณตำบลชิงโคและตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด และการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใด รัฐบาลจะประสานงาน บูรณาการในทุก กระทรวง ทบวง กรม ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts