พี.เอฟ.พี. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคนชรา

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชรา
Spread the love

ธารน้ำใจจาก พี.เอฟ.พี. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนพื้นที่ภาคใต้

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์พีเอฟพี โดยมีสโลเเกน มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ โดย บริษัทฯ มอบชุดยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ พี่น้องชาวใต้ อ.เมือง และ อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ  ชาวบ้าน อ. สทิงพระ , อ. รัตภูมิ จังหวัดสงขล่า เมื่อเร็วๆนี้

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชรา

    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชราจำนวน 20,000 บาท  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชรา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts