จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

Spread the love

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

          วันที่ (14 พ.ย.63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการและพสกนิกร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเปิดกรวยราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา อาราธนาศิล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนา เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นผู้ว่าราชการพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชน  ร่วมถวายจตุปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

          สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts