โรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) สืบสานสาร์ทเดือนสิบ

Spread the love

โรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) สืบสานสาร์ทเดือนสิบ


วันพุธที่ 2 กันยายน  2563   นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  มอบหมายให้นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีสมโภชหมฺรับ ของโรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) เพื่อนำไปถวาย ณ วัดศรีสว่างวงศ์ โดยมีนายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1(เอ็งเสียงสามัคคี) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ พร้อมด้วยนายวิจิตร  สารานพคุณ รองประธานกรรมการสถานศึกษา นายรัฐกรณ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ร่วมด้วยการจัดประกวดหมฺรับของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน การสาธิต จัดนิทรรศการประเพณีทำบุญเดือนสิบให้กับนักเรียนและผู้มีเกียรติได้รับชมด้วย

การจัดกิจกรรมสมโภชหมฺงานประเพณีสาร์ทเดือนสิบ ของโรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายที่ยังเวียนว่ายไม่ไปเกิด ตกนรกไปเป็นเปรต ได้รับความอดอยาก


สำหรับหมฺรับที่จัดขึ้นจะประกอบไปด้วย ขนมรา ขนมเจาะหู ขนมเทียน ขนมต้มสามเหลี่ยม ข้าวพอง นำมาจัดเป็นรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการฝึกทำขนมเดือนสิบ จำนวน 3 ชนิดคือ ขนมเทียน ขนมเจาะหูและขนมต้มสามเหลี่ยม โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้และฝึกหัดการทำขนม การจัดนิทรรศการประเพณีสาร์ทเดือนสิบ ให้นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติได้รับชม พร้อมกับจัดประกวดหมฺรับของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 – 6 ที่จัดมาร่วมสมโภชในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันพรุ่งนี้ คณะครูและนักเรียนจะมีขบวนแห่หมฺรับและนำไปถวายที่วัดศรีสว่างวงศ์ต่อไป
ภาพ/ข่าว ปชส.เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts