บล๊อกเกอร์ลุยชุมชนเที่ยว OTOP เทพา นาทับ สงขลา

Spread the love

เที่ยวสไตล์บล๊อกเกอร์  Test Tour Songkla  Blogger Group

สำนักงานพัฒนาชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ จัดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจ.สงขลา ในรูปแบบใหม่ โดยเชิญชวนสื่อต่างๆ อาทิ สื่อTV  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่อย่างบล็อกเกอร์ โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Press Tours  ในพี้นที่จังหวัดสงขลา รวม 10 หมู่บ้าน/ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร  สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและของดีชุมชน  โดยสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อมวลชน ในรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในจังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจให้มาท่องเที่ยวต่อไป โดยกิจกรรมฯมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2563

สำหรับวันที่ 22 สิงหาคม  2563 วันสุดท้ายของการทำงานสไตล์บล๊อกเกอร์เริ่มต้นที่ ชุมชนบ้านคูน้ำรอบ(8) หมู่ที่ 9 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เริ่มต้นด้วยการสู่แหล่งเช็คอิน เข้าสู่บ้านคูน้ำรอบ หมู่บ้านที่เป็นเกาะแห่งเดียวใน ณ อำเภอจะนะ  หมู่บ้าน Otop นวัตวิถี 

 

จากนั้นนำสู่วิถีโหนด  วิธีการขึ้นต้นตาล และปาดจาวตาล เพื่อเก็บน้ำตาลสด พร้อมการดื่มสดๆจากต้น ก่อนนำไปเคี่ยวน้ำตาลสด เพื่อทำน้ำส้มตาลโหนด และ น้ำตาลตังเม 

ต่อไปพาสื่อทั้งหลายชมศูนย์เรียนรู้และฟาร์มตัวอย่าง ประจำตำบลนาทับ พร้อมสินค้าจากทะเลไม่ว่าจะเป็นกะปิ หรือน้ำตาลโตนด และชิมขนมทองพับและน้ำตาลสดจากต้น   จากนั้นชมการเซเคย จากกุ้ง ที่ได้จากทะเล เพื่อทำกะปิ มีชื่อของนาทับหอมกลิ่นเคยไม่เหม็นหึน 

เส้นทางต่อไปแวะทานข้าว ไก่ทอดเทพา อาหารท้องถิ่นดังในสถานีรถไฟเทพา ทั้งร้านดั้งเดิมและแม่ค้าวิ่งรถไฟ  พร้อมกับการถ่ายภาพ street art สวยๆ บริเวณชุมชนเทพา  ซึ่งมีหลายภาพด้วยกัน

 

ต่อไปเดินทางสู่บ้านเกาะแลหนัง (9) หมู่ที่ 3 ต.ปากบาง อ.เทพา เพื่อชมการกินหอยนางรมในทะเล  ระหว่างทางแวะหนำวังยาวฟาร์ม ชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ก่อนเดินทางต่อสะเดาชมการสาธิตผลิตเครื่องแกงทำด้วยมือ ก่อนเดินทางกลับ

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts