พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

Spread the love

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.45 น.    วัดพะโคะ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

โดยประธานในพิธีฝ่าย บรรพชิต คือ พระเดชพระคุณ พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง)  และประธานในพิธีฝ่าย คฤหัสถ์ คือ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts