พร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Spread the love

รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

            วันที่ (24 มิ.ย.63) ที่ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายนฤตย์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี เพื่อตรวจความพร้อมและให้ข้อแนะนำต่อมาตรการ การป้องกันการแพร่กระจายของโรคการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายนายปรีชา เฝือคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี เจ้าหน้าที่อุทยาน ภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชนเข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม

            อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี เกิดขึ้นจากการบินตรวจสภาพพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี พ.ศ.2538 พบว่าพื้นที่ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นหนึ่งในผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ และยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเทพาที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยและอำเภอใกล้เคียงอย่างยิ่ง มีลักษณะพื้นที่เป็นเทือกเขา มีภูเขาที่สลับซับซ้อน เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ที่น่าสนใจ ประกอบกับมีจุดเด่นของธรรมชาติที่สวยงาม เป็นป่าต้นน้ำ เหมาะที่จะเป็นอุทยานแห่งชาติ

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ครอบคลุมทุกอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และกำหนดให้เปิดอุทยานแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง เป็นไปตามหลักจึงกำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ

            สำหรับอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีได้กำหนดเปิดการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมเสนอมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวแบบ New Normal  โดย ยึดหลักมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด คือ จัดให้มีการลงทะเบียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติ ล่วงหน้าได้ ผ่านแอป QueQ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ และนักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าทุกคน  และเมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติ ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง ต้องเชคอินและเชคเอ้าผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ของอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี มีการควบคุมการรักษาระยะห่าง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอุทยานอีกด้วย                           ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ            ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts