สาขาการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ  แนะ 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” เพื่อผ่อนคลายเหมาะกับห้องต่างๆ

Spread the love

สาขาการแพทย์แผนไทย ม.ทักษิณ  แนะ 4 สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” เพื่อผ่อนคลายเหมาะกับห้องต่างๆ

สาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แนะนำการทำอโรมา สูตร “ถุงหอมสมุนไพรสด” จากพืชสมุนใกล้บ้านเพื่อผ่อนคลายและเหมาะกับการนำไปวางห้องต่างๆ ภายในบ้านทั้งยังเหมาะกับผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวว่า การใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของแพทย์แผนไทย รสชาติของตัวยาถือเป็นหลักการสำคัญอันดับแรกในการพิจารณานำมาใช้รักษาโรคต่างๆ  โดยรสยาถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้สรรพคุณของยาสมุนไพร จากตำราเวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป ตำราการแพทย์แผนไทยเดิม ตำราประมวลหลักเภสัช และตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเภสัชกรรม ได้แบ่งรสยาออกเป็น ลักษณะ คือ ยารสประธาน และรสของตัวยา

จึงต้องหาตัวยาให้เหมาะกับอาการของโรคที่เราเป็นอยู่ เพื่อจะได้ใช้ยาให้เหมาะสมตามอาการ ในส่วนของกิจกรรมนี้ ได้มีการนำสมุนไพรสดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นถุงหอม เพื่อนำไปวางในสถานที่ต่างๆ ภายในบ้าน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ผู้สูงอายุสามารถทำเองได้ ซึ่งหลักในการพิจารณานำสมุนไพรไปใช้นั้น นอกจากการพิจารณาเรื่องรสยาสมุนไพรดังที่กล่าวมาแล้ว ยังพิจารณาจากหลักสุคนธบำบัด (อโรมาเทอราปี) คือ การบำบัดรักษาด้วยการใช้กลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยในสมุนไพร

อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการทำถุงหอมสมุนไพรสดในครั้งนี้ เราจะสอนให้ผู้สูงอายุนำสมุนไพรใกล้ตัว
จากพืชผักสมุนไพรรอบบ้านมาทำ ซึ่งเราจะทำจำนวน 
สูตร เพื่อจะได้ใช้วางให้เหมาะสมกับรูปแบบของห้องต่างๆ ที่เราทำกิจกรรมด้วย ดังนี้

สูตรที่ สูตรตะไคร้ใบเตย โรยดอกมะลิ สำหรับห้องนอน ห้องนอนเป็นห้องที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน นอนหลับ สมุนไพรที่เหมาะสมควรเป็นสมุนไพรที่มีรสหอมเย็น มีน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการปวดศีรษะ ลดความวิตกกังวล ลดอาการเหนื่อยล้า คลายเครียด บรรเทาอาการซึมเศร้า อาการทางจิต ปรับสมดุลทางอารมณ์  ได้แก่ มะลิ เตยหอม ตะไคร้หอม เมนทอล และยูคาลิปตัส

สูตรที่ สูตรตะไคร้ใบเตย โรยดอกมะลิ สำหรับห้องนั่งเล่น/ห้องพักผ่อน ห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนดูโทรทัศน์ พูดคุย และรับแขก สมุนไพรที่เหมาะสม ควรเป็นสมุนไพรที่มีรสหอมเย็นและรสร้อนมีน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณ ทำให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว ลดอาการวิตกกังวล ลดอาการเหนื่อยล้า และคลายเครียด เช่น มะลิ เตยหอม ตะไคร้หอม มะกรูด เมนทอล และยูคาลิปตัส

สูตรที่ สูตรต้มยำกุ้ง สำหรับห้องครัว/ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัวเป็นห้องที่อาจมีกลิ่นอาหาร สมุนไพรที่เหมาะสมควรเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อน มีสรรพคุณทำให้ตื่นตัว มีชีวิตชีวา คลายเครียด ลดอาการเหนื่อยล้า และดับกลิ่นคาว เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด เหง้าข่า การบูร เมนทอล และยูคาลิปตัส

         สูตรที่ สูตรพล่ากุ้ง สำหรับห้องน้ำ ห้องน้ำเป็นห้องสำหรับการปลดทุกข์ ทำธุระส่วนตัว และใช้ความคิดอยู่กับตัวเอง สมุนไพรที่เหมาะสมควรเป็นสมุนไพรที่มีรสหอมร้อนและรสหอมเย็น มีสรรพคุณทำให้รู้สึกสดชื่น ตื่นตัว คลายเครียด ลดความกังวล และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด เตยหอม สาระแหน่ การบูร เมนทอล และยูคาลิปตัส

ขั้นตอนการทำถุงหอมสมุนไพรสด

1) เตรียมสมุนไพรสดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสูตร

2) ล้างทำความสะอาดสมุนไพร

3) หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆ

4) นำสมุนไพรมาผสมให้เข้ากัน

5) บรรจุลงในถุงที่เตรียมไว้

6) นำถุงหอมสมุนไพรสดไปวางยังห้องต่างๆ

นอกจากนี้สมุนไพรสดที่นำมาทำถุงหอมสมุนไพร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชนิดสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น และการเลือกสมุนไพรควรพิจารณาจากรสยาของสมุนไพรและคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยที่มีในสมุนไพร ทั้งนี้สมุนไพรมีรสยาที่หลากหลายไม่ได้มีเพียงรสเดียว จึงควรระมัดระวังในการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ หากมีความไม่เข้าใจควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: