วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปรับตัวสู้โควิด-19 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ
Spread the love

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปรับตัวสู้โควิด-19 หันมาแปรรูป “แป้งกล้วย” วัตถุดิบธรรมชาติในการทำขนมและแป้งเค้ก ที่แรก ที่เดียว ในจังหวัดสงขลา

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ
                                                                       วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง อำเภอจะนะ

                 แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และรายได้ลดลง แต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า โอกาส” อยู่เสมอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง หมู่ที่1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   ประสบปัญหากล้วยล้นตลาดเนื่องจาก ไม่สามารถส่งออกจำหน่ายได้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19   จึงได้หันมาแปรรูปเป็นแป้งกล้วย ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมเบอเกอรี่ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่างจากแป้งสาลีอเนกประสงค์

                 นายอำนาจ ขวัญทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง กล่าวว่าในหมู่บ้านมีผลผลิตประเภทกล้วย  มัน และถั่ว ซึ่งเดิมแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ มันฉาบ เค้กกล้วยหอม ที่ขึ้นชื่อมากที่สุด คือ กล้วยกรอบแก้ว แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งผลิตภัณ์ออกจำหน่ายได้ ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มได้รับความเดือนร้อน รายได้ไม่เพียงพอในการจุนเจือครอบครัว

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าววิทยาลัยชุมชนสงขลาได้เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ  โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมาเพิ่มมูลค่า และพบว่า กล้วยดิบสามารถนำมาแปรรูปเป็นแป้ง หรือแป้งทำขนม ใช้ทดแทนแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้ อีกทั้งยังให้คุณค่าทางสารอาหาร ทั้งคาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน โปรตีน และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งหลังจากที่ได้พัฒนากล้วยดิบให้เป็นแป้งกล้วยที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการทำขนมเบอเกอรี่ ซึ่งได้ทดลองทำเค้กกล้วยหอม  บราวนี่  มีรสชาติอร่อย  ในอนาคตวิทยาลัยชุมชนจะนำแป้งกล้วยไปทดสอบเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายและโจทย์ใหม่ในการต่อยอดสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ อีกด้วย

การเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง  เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้แก่สมาชิก เป็นตัวอย่างของการปรับตัวในสถานการณ์โควิด- 19 เปิดตลาด และเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยพลังของสมาชิกในกลุ่มเป็นกลไกขับเคลื่อน ไปสู่ความสำเร็จ

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านม้าเงย-โคกม่วง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์หมายเลข 06123475080621204172 หรือ Face book: ม้าเงย-ขนมอาหาร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว    ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: