กกท.จัดการอบรมพัฒนาเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี 2563

Spread the love

วันอังคารที่ 3 มีนาคม  2563 ณ ห้องประชุมหอพักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ  จังหวัดสงขลา  พลโทอิสระ  วัชรประทีป ที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 โดยกำหนดอบรม วันที่ 2-5 มีนาคม 2563  

ผู้เข้าอบรมมาจากจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล  ประมาณ 100 คน โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นกุล  โสตถิพันธ์และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในเรื่อง ภาวะผู้นำกับการกีฬา/การฝึกกีฬาและนันทการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts