จังหวัดสตูล จัดแถลงข่าวใหญ่ มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

Spread the love

จังหวัดสตูล จัดแถลงข่าว มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2563

ว่าวสตูล
            วันอังคารที่ 28  มกราคม  2563  ณ สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล นายวีรนันท์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จ.สตูล ครั้งที่40 ร่วมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ นายกฯ อบจ.จังหวัดสตูล   นายภานุ วรมิตร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล และ Mr. Ron Spaulding ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

           จังหวัดสตูล จัดการการแข่งชันว่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2519และในปีต่อๆมา สำนักงานวัฒนรรมจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และจัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นที่นิยมชมขอบของนักเล่นว่าวทั้งในและต่างประเทศ  ภายในงานประกอบด้วย การแสดงว่าวนานาชาติจากนักแสดงว่าว 47 ประเทศทั่วโลกและเข้าร่วมแสดงว่าวชนิดต่างๆ จำนวน 500คน, การแข่งขันว่าวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน, การประกวดว่าวประเภทต่างๆได้แก่ การประกวดการประดิษฐ์ว่าวประเภทสวยงามและประเภทคามคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,การแข่งขันประเภทขึ้นสูง,ประเภทเสียงกังวาลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ประเภทมาราธอน,ประเภทพื้นเมือง ประแข่งขันว่าวยักษ์ และประกวดประเภทความคิดสร้างสรรค์ 


การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง (สินค้า OTOP), เทศกาลอาหารสยามอันดามันและอาหาร OTOP, มอเตอร์โชว์, การประกวดมิสสตูล, การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที, การแสดงของนักร้องและกิจกรรมบันเทิงมากมาย รวมทั้งการแข่งขันว่าวจุฬา-ปักเป้า ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนจาก กกท.

งานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จ.สตูล ครั้งที่ 40 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2563   บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-740724 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts