ศุลกากรปาดังเบซาร์จัดแถลงข่าวจัดงานตลาดประชารัฐและยึดสินค้าหนีภาษี

Spread the loveวันจันทร์ที่ 6 มกราคม  2563  ณ  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศุลกากรภาค 4 แถลงข่าวการจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชนและ

การกวาดล้างสินค้าหนีภาษี สินค้าเกษตร และยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรปาดังเบซาร์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรสะเดา ตรวจยึดได้ขณะลักลอบนำเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่

พร้อมด้วยนายอาทิตย์  วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา  ,นายภักดี  ดุลยพิจารณ์  นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และ นางสาวพินิดา  ใจแก้ว  ผชช.ด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4 ร่วมแถลงข่าว

การจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการจัด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางจำหน่าย ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   และเพื่อสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการค้าขายแก่เกษตรกร ที่มาลงทะเบียน จำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชนรวมทั้งเพื่มช่องทางให้เกิด Business Matching ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน

โดยงานกิจกรรมตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม  2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ พื้นที่ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นมากกว่า 50 ราย นำสินค้าอุปโภค-บริโภค  สินค้าท้องถิ่น สินค้า Otop มาวางจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีอธิบดีเป็นประธานเปิดตลาดฯ พร้อมเชิญผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนให้ท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดโครงการฯ 

นอกจากนี้ได้แถลงผลงานของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  โดยยึดสินค้าหนีภาษี  มีทั้งสุราต่างประเทศยี่ห้อดัง บุหรี่   เลื่อยยนต์ขนาดเล็ก 30 เครื่อง สินค้าการเกษตร เช่น กระเทียม น้ำมันพืช และยาเสพติด ยาแก้ไอ ใบกระท่อม   รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท 

สำหรับการจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนง.ศุลกากรภาคทืี่ 4 จัดเก็บรายได้รวม 1,989.46 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้กรมศุลกากร 431.78 ล้านบาท และมีการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น จำนวน 1,557.68 ล้านบาท นอกจากนี้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกำหนดระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลสงขลา และโครงการธนาคารปู เพื่อไม่ให้สูญพันธ์จากการทำประมงที่ทำลายระบบนิเวศน์และภัยธรรมชาติ เป็นต้น

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts