ทอท.เข้าร่วมวันกีฬาแห่งชาติ

Spread the love

 

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม  2562    นายเสรี เดชะตุงคะ รหญ. (ปร.) ผู้แทน ผหญ. พร้อมด้วยพนักงาน ทหญ. เข้าร่วมกิจกรรม “แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 “ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน  2529 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมขาติไทย ครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนประชาชน เห็นความสำคัญของการของการเล่นกีฬา ซึ่งปีนี้ประกอบด้วยการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พลุค้างคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์  /ท่าอากาศยานหาดใหญ่ / โทร. 0 7422 7190 – 94 /โทรสาร. 0 7422 7050

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts