“มีเทศน์ มีทอล์ค” มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8  ตอน สุขในธรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

Spread the love

 

“มีเทศน์ มีทอล์ค” มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่  ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8  ตอน สุขในธรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่  “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรม  รวม 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  เชิญสายบุญร่วมฟังธรรมตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม ชมฟรี..ตลอดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล  ประธานการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”  กล่าวว่า บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมแสดงธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  ภายใต้ชื่องาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดงานมาแล้วถึง 7 ปี  ในปีนี้นับเป็นปีที่ 8  ใช้ชื่อตอนว่า “สุขในธรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นธรรมทาน และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ  ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จ.เพชรบูรณ์, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล  วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระครูปลัดพลกฤต กลยาณธมโม วัดมหัตตมังคราราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา, พระครูวาทีธรรมวิภัช (สุชาติ ฐิตญาโณ) วัดแหลมพ้อ จ.สงขลา, พระปลัดสุริยเมธี ปิยธมโม วัดโคกพะยอมสุการาม จ.สงขลา  

ทั้งนี้  การจัดงานมหกรรมแสดงธรรมเทศนา “มีเทศน์ มีทอล์ค” ในแต่ละปีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานแต่ละครั้ง กว่า 10,000 คน จากความสำเร็จดังกล่าว จึงเกิดเป็นแรงศรัทธาให้เกิดการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ปีที่ 8  ตอน “สุขในธรรม” ขึ้น  โดยจะมีการสัญจรไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 4 ครั้ง  เริ่มต้นการจัดการครั้งแรกที่ กรุงเทพมหานคร  ตามด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา  ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จากการจัดงานจะมอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ดังนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพระใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  และ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล   เฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะได้พบกับพระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศถึง 9 รูป ตลอด 9 ชั่วโมงเต็มแล้ว  ในปีที่ 8 นี้ ผู้ที่มาร่วมงาน 1,000 ท่านแรก ยังได้รับมอบพระธาตุ จากชมรมรักษ์ พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย หนังสือสวดมนต์ และของที่ระลึกหน้างาน  ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts