รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง)  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Spread the love

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง)  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันนี้ (17 ต.ค 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและซักซ้อมการปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยจะมีการสมโภชกฐินในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. และถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

สำหรับในปีพ.ศ. 2562 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (กำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 11) ซึ่งทางกรมการศาสนาได้จัดส่งผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทานตามที่ขอรับพระราชทานไว้ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อแจ้งลำดับขั้นตอนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แผนผังการจัดพิธี กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และความคืบหน้าในการดำเนินงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts