รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Spread the love

รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

          วันนี้(24 ส.ค.62) ที่ศูนย์ปฎิบัติการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและดับไฟป่า ต.ปากรอ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต  นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  นายรัฎฐา  เนตรกระจ่าง  ปลัดอาวุโสอำเภอสิงหนคร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัย

            ป่าพรุเสม็ดที่เกิดเหตุไฟป่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเสม็ดและสวนปาล์มน้ำมัน  โดยสถานการณ์ไฟป่าในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ยุติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินไฟป่าปากรอ ภายใต้การควบคุมดูแลของอำเภอสิงหนคร เพื่อใช้วางแผนควบคุมสถานการณ์ และการเข้าช่วยเหลือระงับเหตุ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมช่วยเหลือจำนวน 13 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ 89 นาย เครื่องมือและอุปกรณ์รวม 10 ชนิด

            โดยจากเหตุการณ์ไฟป่าปากรอในครั้งนี้มีหมู่บ้านที่ประสบเหตุไฟป่า จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 หมู่ที่,5 และหมู่ที่ 6 และมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2, หมู่ 4 หมู่ 5 และ หมู่ที่ 6 รวมประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ประมาณ 1 พันคน            ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ     ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: