สดร. เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า

เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผื อกยามเช้า
Spread the love

NARIT News : สดร. เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า ต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้ นตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน จะเห็นใจกลางทางช้างเผือกเด่นชั ด ทางทิศตะวันออก ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่ มดาวคนยิงธนู หากฟ้าใส ไร้เมฆ ในที่ไม่มีแสงเมืองรบกวน เห็นชัดทุกภูมิภาคของประเทศ
ทางช้างเผือก เวลาประมาณ 05.30 น. ทางทิศตะวันออกในเดือนกุมภาพั นธ์ ตำแหน่งใจกลางทางช้างเผือกจะอยู่ ไม่สูงจากขอบฟ้ามาก พร้อมกับแสงสนธยาในช่วงรุ่งเช้ าเนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงอาทิ ตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า (ภาพ : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์)

สดร. เปิดฤดูกาลล่าทางช้างเผือกยามเช้า

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics