ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม  2562 เวลา 9.15 น. นายอมร  วงศ์วรรณื ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ ประจำปี 2562  ณ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

พร้อมด้วย คุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา   กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่   คุณปฏิมา  ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  นครหาดใหญ่ นายปราโมทย์  อ่อนแก้ว  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิ์การคุ้มครองแรงงาน สาขาหาดใหญ่  เจ้าหน้าที่จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราษฏร์ยินดี  เจ้าหน้าที่ หน่วยรถพยาบาลเคลื่อนที่ จากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซวี่ยงตึ้ง)   เจ้าหน้าที่จากโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่   สื่อมวลชน และพนักงาน ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ 

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภั้ย และอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงหน้าที่ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ถึงวิธีปฏิบัติ ทักษะต่างๆ พร้อมเสมอที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง การควบคุมสติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ลดอัตราการเสี่ยงโดยไม่จำเป็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานและเป็นการเตรียมพร้อมที่ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts